BILDER Från Bo:s tid i FV / Images from Bo:s time in the RSwAF

Ha tålamod med tiden, det är 38 foton att ladda upp på den här sidan.
Please be patient, it's some 38 photos in this pags, so it will take its time to load.1. J 7, Bristol Bulldog. Förkrigsjaktplanet J7, den brittiska Bristol Bulldog Mk IIA, fanns i Flygvapnet i 12 exemplar. Var fotot kommer ifrån är okänt och Bo kan knappast ha råkat ut för dem under sin tid i Flygvapnet eftersom typen togs ur tjänst året innan han tog värvning.
1. J 7 Bristol Bulldog. RSwAF possessed 12 of this famous prewar British fighter, the Mk IIA, phasing them out of service in 1940. The origins of this photo are unknown and Bo can’t have had anything to do with them since he joined up in 1941.

2. B 3, Junkers Ju 86. Junker Ju 86 K, en exportversion av detta tyska förkrigsbombplan fanns i Flygvapnet i 56 exemplar.
2. B 3, Junker Ju 86. The K version of this twinengined german prewar bomber was the export version. Sweden had 56 of theese, most of them beeing license built.  

3. B3 förband. En formation B 3:or.
3. B 3 formation.  

4. B 4 före kriget. Detta var den licenstillverkade svenska versionen av den brittiska lätta bombaren Hawker Hart. Sverige hade 57 av dessa. Notera att dessa plan är målade och märkta enligt förkrigsmodell.
4. B 4 Hawker Hart. Sweden had 57 of theese light bombers, most of them license built. Note the prewar paintscheme and national insignia.  

5. B 4 vinterstart. En B 4 görs klar för start vintertid. Notera att kamouflagemålning och märkning från 1940.
5. B 4 in winter. A B 4 is made ready for take off in wintercontitions. Note camouflage and insignia from 1940 and skis instead of conventional undercarrige.  

6. B 5, Northrop Helldiver i luften. Dessa B 5:or kom att bli en tillfällig lösning på vårt behov av bombplan och totalt disponerade Flygvapnet 103 stycken.
6. B 5 Northrop Helldiver in the air. This US made divebomber was to be a stop gap bomber untill the SAAB B 17 entered service from 1942. Sweden used 103 machines, all but one licensbuilt.  

7. B 5 på näsan. Den här föraren hade tur. Antagligen har han landat i för hög fart eller helt enkelt felbedömt sättningspunkten och inte kunnat stanna i tid utan fått bromsa så hårt att nosen tippat över och grävt ner sig i marken. Lägg märke till hur nära han varit att köra in i bränslefaten i bakgrunden, huruvida dessa hade bränsle i sig eller inte finns det inga uppgifter om. Lägg också märke till att det är samma flygplansindivid, nr 22, som på föregående foto.
7. B 5 on its nose. This crew were lucky. They probably landed att a speed to high or simply misjudged the touch down point and had to brake too hard to keep the tailwheel down. Note how close they came to the fuelbarrels in the bakground, weather theese contained fuel or not is not known. Also note that it is the same aircraft as in the previous photo, no. 22.  

8. B5 vintertid. Mekaniker i arbete på B 5 under vintern. Dessa B 5:or har ännu inte fått sina hjulställ utbytta mot skidor. Lägg märke till att flygplan nr. 22, liksom på de båda föregående bilderna, är med även här.
8. B 5 in winter. Mechanics maintains B 5:s in winterconditions. Theese aircrafts has yet to have their wheels exchanged for skis. Aircraft no.22 is in bakground.  

9. B 5 i skogen. Den här B 5:an har fått nödlanda i skogen någonstans i norra sverige. Övriga omständigheter runt haveriet är okända.
9. B 5 in the woods. This bomber didn't quite make it but had to make an emergancy landing in a forest in northen Sweden. The ski undercarrige is barely visible.  

10. B 17 med markpersonal. "Mekar" i arbete på SAAB B 17 på en tillfällig krigsbas sommaren 1944.
10. SAAB B 17 with groundcrews. "Erks" at work int their B 17:s on a temporary airbase summer 1944.  

11. B 17 varmkörs. En studie av samma B 17 som på föregående bild under varmkörning efter klargörning. Lägg märke till de för B 17 så typiska landställsluckorna. Dessa var ursprungligen avsedda att användas som luftbromsar vid störtbombsanfall vilket snart visade sig onödigt med införandet av nya anfallsmetoder, de gjorde däremot god nytta som luftbromsar vid landning.
11. B 17 runs up. A B 17 having its engine checked after maintenance. Note the typical undercarrige, originally intended to serve as divebrakes in divebombatacks as well, a change of tactics made this unnecessary. They made good use however, as speedbrakes in landing.  

12. B 17 närbild på varmkörning.
12. B 17 close up on engine runs up.

13. "Mina pojkar". Pappas egna ord om den här bilden vittnar om att den är tagen under en paus sommaren 1944 när han var förstemekaniker på en B 17.
13. "My lads". Dad’s own words on this photo of his subordinates during a break summer 1944. By this time he was the responsile for "his own" B 17, holding the rank of furir.  

14. B 17 flottilj.
14. B 17 Wing lines up.  

15. Pilot äntrar sin B 17 vintertid. Lägg märke till den för tiden typiska flygutrustningen med skinnhuva och sittfallskärm. Under planet skymtar det för B 17 så lyckade skidstället.
15. A pilot enters the a B 17. Note the typical flyinggear with leaterhelmet and parachutepack. This aircraft has had its undercarrige changed to skis, a succesfull installation on the B 17.  

16. B 17:s infällbara sporrskida. Den skida som ersatte sporrhjulet på B 17 var liksom huvudskidorna infällbar.
16. A B 17:s retractable tailski.  This was, like the main skis, retractable.

17.S 17 på "tofflor". En flottör försedd version av SAAB B 17, kallad S 17, användes för spaningsändamål. Planet var gir instabilt med sina långsmala flottörben men lär ha gått att flyga på sidan.
17. An S 17. A floatplane version of the B 17 used for reconniosance. Known to instable in flight it could on the other hand be flown on its side, weather this was a useful feature or not is known.  

18. SAAB B 18 A. Detta var det sista propellerdrivna bombplanet från SAAB. Den här första varianten var försedd med stjärnmotorer.
18. SAAB B 18. This was the last propellerdriven bomber from SAAB. The B 18A was equipped with radial engines.  

19. Efter kriget – A 29. B 17 epoken på F6 följdes av en tid med den enmotoriga SAAB A 21, en ensitsig jaktbombare som med sin skjutande propeller var unik i sitt slag. Med A 29, Flygande Tunnan, gjorde jetepoken sitt inträde på F6 och pappa gjorde sin repetitionskurs på dessa på 50-talet.
19. After the war – A 29. The B 17 era was followed by a few years with the single engined SAAB A 21, the attack version of the J 21 fighter. This was a unique aircraft that was driven by a Daimler Benz engine in a pusher configuration, its tailplane consisting of a twin boom design, similar to that of the P38 Lightning. It was replaced by A 29:s, the attack version of the J 29 Flygande Tunnan (Flying Barrel). This was the first Jet aircraft to enter service with F 6 and Bo made his repetition corse on theese in the 50:s.  

20. Syrgaspåfyllning av A29. Ännu ett foto på Bo från repetitionsövningen på A29.
20. Another shot, showing Bo at work on the A 29, filling oxygen.
 

Sambands-, Skol- och Transportplan / Communications, Trainers and Transports

1. Sk 11 Tiger Moth. Flygvapnet hade totalt 36 De Haviland 82 Tiger Moth. Det här användes som sambandsplan vid F6.
1. Sk 11 (Sk = skolflygplan – trainer) Tiger Moth. RswAF had 36 DH 82 Tiger Moths. This one was used as a liason aircraft at F 6.

2. Sk 15, Klemm 35. Av dessa skolplan hade Flygvapnet totalt 75 stycken. Fotot tycks vara taget efter kriget eftersom maskinen är civilmärkt. Huruvida Bo råkade ut för några av dem under kriget är inte känt.
2. Sk 15, Klemm 35. 75 of this german built light aircraft served with the AF. This photo shows a civil registered machine and is probably shot after the war. Weather Bo worked on any of them is not known.  

3. Tp 3 Dragonfly. Av DH 90 Dragonfly hade flygvapnet 1 exemplar som flögs som VIP och sambandsplan.
3. Tp 3 Dragonfly (Tp = Transport). RswAF had one DH 90 Dragonfly, which served as a communications and VIP aircraft.  

4. Tp 5 Junkers Ju 52/3m. Flygvapnet hade inga egna Ju 52:or utan hyrde in plan från civila bolag till och från under kriget.
4. Tp 5 Junkers Ju 52/3m. The AF owned no Ju 52 but had to rent them from civil companys.  

5. Tp 10 Fokker FVIII. Flygvapnet disponerade endast denna FVIII:a åren 1942-45. Bo flögs i denna liksom i Ju 52 från krigsövningar i norr ner till F6.
5. Tp 10 Fokker FVIII. The AF used this one Fokker during the war.  

6. Fw 58. Ett ovanligt flygplan, denna Focke Wulf Fw 58 Weihe. Flygvapnet hade aldrig något dylikt och hyrde inget heller. Det här planet flögs i Lantmäteriets tjänst.
6. Fw 58. An unusual aircraft, this Focke Wulf 58 Weihe was not flown by the AF but of "Lantmäteriet", responsible for making maps over Sweden. 
 

Några exempel på hur de såg ut i Flygvapnet på 40-talet / How they dressed
 

1. Underbefäl i vinteruniform. Fotot togs efter det att gruppen på bilden, Bo är andre från vänster, vunnit en orienteringslöpning. Lägg märke till kamouflage jackan med det tidstypiska kopplet.
1. Nco’s in winteruniforms. This photo was shot after theese four soldier; Bo is secon from left, exelled themselves in orienteering in the north of Sweden. Note the camouflagetunic and typical shoulder belt.  

2. Officer och underbefäl. Löjtnanten, till vänster, bär en dubbelknäppt jacka som inte var typisk för flygvapnet vilket underbefälens enkelknäppning däremot var. Av underbefälen är de båda i mitten furirer och flygförare, av vingarna över högra bröstfickan att döma. Underbefälet till höger är vicekorpral. Samtliga underbefäl har den, för underbefäl och meniga, tidstypiska styva kragen emedan löjtnanten döljer sin mera konventionella krage under en halsduk. Samtliga bär det slags mössa som är gällande för all flygvapen personal än idag.
2. Officer and Nco’s. The Löjtnant at far left is wearing a double buttoned tunic which was not typical for the AF but for the Navy. The Nco’s is wearing typical singel buttoned tunics. The two nco’s centre are pilots, one can barely se their wings over their right breastpockets and they are furier. The nco to the right is vicekorpral. All three nco’s wears the typcal stiff collar while the officer wear a scarve over his conventional collar. All of them wear the type of cap, which are still used by all ranks in the AF.  

3. Flygsoldater med damer. Här är det permissionsuniform som gäller med typiskt styv krage och skärmmössa med styvt kapell, den sittande soldaten till höger i bild har tydligen utmärkt sig som skytt eftersom han bär skyttemärket över vänstra bröstfickan.
3. Airmen with ladies. Airmen wearing their "best blues" with typical stiff collars and caps with stiff covers. Only privates and nco’s used the stiff collars.

 

Utländska flygplan / Foreign Aircrafts i Sweden during WW II

 

1.BOAC Mossie. De Haviland 98 Mosquito var ett av andra världskrigets mest storslagna flygplan. Byggt helt i formpressad plywood och försett med en lika storslagen motor, Rolls Royce Merlin, blev det krigets snabbaste bombplan, så snabbt att det faktiskt användes utan defensiva vapen för räder i dagsljus.
Planet på fotot är av motorkåpornas utformning att döma en av de tidigare varianterna och är målat i det civila bolaget BOAC:s logo (på nosen). Det är uppenbart att det här planet gick i kurirtjänst mellan England och Sverige. Enligt uppgift transporterade de allt från spioner till vital krigsmateriel, Mossien kunde normalt ta ca 2 ton intern bomblast, ett utrymme som på de här planen utnyttjades som lastrum för alternativt en passagerare eller gods. Totalt exporterades 780 ton kullager och specialstål med kurirplan till de allierade åren 1942-45.
Lägg märke till extratankarna under vingarna och stjärten på ännu en Mossie till vänster.
Det här fotot är troligen taget på Torslanda flygplatsen utanför Göteborg. Efter kriget blev Mosquiton vårt första nattjaktplan försett med radar.
1. BOAC Mossie. De Haviland 98 Mosquito was one of the greatest aircrafts of World War II. Probably photographed at Torslanda airport near Gothenburg, this Mossie was flown by BOAC, predecessor of todays British Airways. It was used to ferry anything from spys to vital warmaterial. After the war Sweden bought a couple of Mossies as its first radar equipped night fighter.  

2. Transport Liberator. Den amerikanska Consolidated Liberator, som bombplan benämnd B 24, användes som civilt transport och kurirplan av britterna och av målningen att döma är det här planet ett av deras. Fotot är taget på Torslanda där planet mellanlandade och skall enligt Bo ha haft passagerare bestående av norrmän.
2. ¨Transport Liberator. Britain used the American Consolidated Liberator, known as B 24 in the USAAF, as a transport. This photo were shot at Torslande were, according to Bo, made a stop to refuel, carrying a number of Norwegians as passengers.  

3. Halifax i drickat. Ett intressant foto vars ursprung i skrivandets stund är okänt. Planet är en Handley Page Halifax Mk II, en tung brittisk bombare som vanligen användes för räder nattetid. Tydligen är det här planet HR 871 från 405 sqn med förbandsbeteckning LQ-B. Planet deltog i räder över norra Tyskland natten 2-3 augusti 1943 och råkade på grund av det aktuella väderläget ut för kraftig isbildning och med två motorer utslagna jämte en del instrument gick man mot Sverige. Färden slutade vid sandhammaren utanför Falsterbo. Maskinen har tydligen inte nått riktigt fram till Sverige utan har hamnat på botten en bit från stranden, något som bekräftas av att folket på vänstra vingen inte tycks ha någon brådska därifrån. Totalt hamnade 59 brittiska flygplan i Sverige under kriget på grund av stridsskador, tekniska fel eller helt enkelt felnavigering. Hur fotot har hamnat i Bo:s samlingar är okänt. Källa: "Nödlandning" av Bo Widefeldt och Rolph Wegman, nyutgåva utgiven 1998. Samma foto återfinns på sidan 45.
 3. Ditched Halifax. An interesting photo of unknown origin, showing a ditched Handley Page Halifax heavy bomber. Apperantly this aircraft is a Mk II, HR871 of 405 sqn, coded LQ-B. It ditched near Falster in southern Sweden in the early hours of august 3, 1943, after participating in raids over northern Germany. With heavy icing and two engines shut down the crew decided to fly to Sweden. It almost made it to the coast and came to rest in shallow waters a few hundred meters of the shore. This fact is confirmed by the people on its left wing (possibly part of its crew) who seem to be in no hurry to leave which they should have been in an emergancy. A total of 59 British combat aircraft came to Sweden during the war beeing interned; the reason was battle damage, tecnical malfunctions or even navigational errors. Why this photo was in Bo:s collection I don't know but the same photo can be found in the exellent book "Nödlandning" (emergancy landing) by Bo Widefeldt and Rolph Wegman  

4. Buklandad Ju 88. En tysk Junkers Ju 88, buklandad någonstans i Sverige, också detta fotos ursprung är okänt. Totalt kom 121 Tyska flygplan till Sverige under kriget. De flesta på grund av felnavigering eller motorkrångel, några med flyktingar, antingen från ockuperade länder eller med desertörer och de flesta, 54 stycken, i samband med krigslutet med tyskar på flykt undan de allierade.
Den här maskinen är dock med stor sannolikhet den Ju 88 A-4 med förbandsbeteckningen 4D+IP som av okänd anledning havererade vid Jänkisjärvi i närheten av V Övertorneå den 28 augusti 1942. Besättningen hade redan lämnat maskinen med fallskärm som efter nedslaget var tillräckligt intakt för att demonteras och undersökas i Linköping. Besättningen tog sig till fots tillbaka till Finland utan att komma i kontakt med svensk militär eller myndigheter. Varifrån fotot kommer eller hur det hamnade i Bo:s samling är okänt. Källa: återigen "Nödlandning" av Bo Widfeldt och Rolph Wegman. Ett foto som tycks vara av samma flygplan återfinns på sidan 37. 
4. Belly Flopped Ju 88. This Junkers Ju 88 came to rest in the forests of Jänkisjärvi near V Övertorneå, just at the Finish border in august 28, 1942. The aircraft landed on its own, the crew already left by parachute. They made their way back to Finland on foot sucessfully avoiding the Swedish army. The aircraft is probably a Ju 88 A-4, code 4D+IP. The aircraft was intact enough to be stripped down and transported to Linköping to be investigated by the RSwAF. The photo is of unknown origin and also how it ended up in Bo:s collection. A total of 121 german aircraft were interned in Sweden during the war, many of them carrying refugees and most of them, 59, in the spring of 1945. A photo which seems to be of the same aircraft can be found in the above mentioned "Nödlandning" at page 37.  

5. Internerad Flygande Fästning. Amerikanarn ledde "nödlandarligan" under kriget med 142 plan. Denna B 17 G var en av krigets vanligaste amerikanska bombplan.
5. Interned Flying Fortress. Most of the interned aircraft during the war were Americans, 142 to be exact. This Boeing B 17 G Flying Fortress was one of the most common American bombers in Europe.  

6. Akterskytten på en Flygande Fästning. Några B 17 plan var förhållandevis intakta och köptes av det civila bolaget ABA och sattes i krigets slutskede in som kurirplan, på dessa behöll man akterskyttens position och försåg den med en spanare för att upptäcka eventuella hot bakifrån, man hade lärt sig av tidigare erfarenheter. Huven över akterskytten på den här B 17 identifierar den som en tidiga variant av B 17G. Efter kriget blev dessa B 17 plan det första som flög i civil trafik mellan Skandinavien och USA
6. Tail gunner of the B 17 above. Some B 17’s like this one were virtually intact, note the flak damage on top of the fin, and were bought by the civil airline ABA (predecessor of SAS) and flown to Scotland late in the war. They kept the tailgunners position and manned it with an observer to discover any threats from behind, flying en route over occupied Norway or through the gap between Denmark and Norway. Some Swedish airliners on this route were lost to german fighters during the war. After the war, theese became the first aircrafts from Scandinavia to fly en route to USA. The hood over the tailgunner on this B 17 identifies it as an early variant of B 17G. 

7. Internerad Liberator. B 24 Liberator utgjorde tillsammans med den Flygande Fästningen de tunga amerikanska bombplanstyperna i Europa.
7. Interned Liberator. B 24’s were together with B17’s the heavy bomber element of USAAF in Europe during WWII.  

8. Liberator nos. Den här Liberatorn var en av de som internerades.
8. Liberator nose. This Liberator was one of several interned.